Integritetspolicy

Vår integritetspolicy
Båtkusten värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy redogör för våra bestämmelser kring insamlande och behandling av personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Hemsidan och appen Båtkusten är framtagen av Imatech Industri & Marin AB org nr. 556925-2801, med adress Klangfärgsgatan 4B, 426 52 Västra Frölunda. Imatech är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och skyddar dina personuppgifter med tekniska och organisatoriska åtgärder och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Vilka uppgifter behandlas?
Om du godkänner att hemsidan eller appen tar del av din platsinformation beräknar vi geografisk information och anpassar kartvisningen därefter så att du enkelt kan få relevant information. 

Övriga uppgifter vi samlar in via appen är namn, e-post och postnummer samt den information du valt att lämna om din båt. Uppgifterna om din båt och motornummer gör det möjligt för dig att få snabb hjälp vid service då du alltid har dessa i din telefon. Uppgifterna används även för att ge möjlighet att ge dig mer personligt anpassad information för bättre nytta av tjänsten. Genom att skapa en profil på Båtkusten accepterar du att vi lagrar din personliga information. 

Cookies används för att förbättra vår tjänst och din personliga upplevelse. Denna information delas inte i något sammanhang med tredje part. 

Vi använder även statistikverktyg för att mäta och analysera anonymiserad information så som visning och nedladdning av broschyrer och användarbeteende på sidan och i appen.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas av Imatech och företagets personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter alternativt tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Imatech.

Hur skyddas dina uppgifter?
Imatech värnar om din integritet. Vi arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Imatech sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan. Du har alltid rätt att när som helst be oss ändra eller ta bort din personliga information.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas via post till:

Imatech Marin & Industri AB
Registrator
Klangfärgsgatan 4B
426 52, Västra Frölunda

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. 2022-01-04.