• Läs här vad din garanti innefattar

Garanti 2+3

Garanti 2+3

Under de två första årens användning av motorn erbjuder Volvo Pentas nya internationella, begränsade garanti reparation eller utbyte av defekta delar för hela produkten.

Garantin har en tidsgräns för antalet drifttimmar beroende på vilken motor och vilket drev som används. Denna tidsgräns är dock generös med tanke på att garantin endast gäller för fritidsbruk.
Den kompletterande garantin upp till tre år för huvudkomponenter träder in när den första garantiperioden har gått ut. Detta ger dig som båtägare ytterligare skydd.

En extra fördel är att tillbehör som betraktas som delar av motorpaketet får upp till två års skydd inom garantin.

Vill du veta mer, kontakta din återförsäljare!

Läs mer om motorgaranti >
Förlängt skydd

Förlängt skydd

Utöver vår standardgaranti har du möjlighet att köpa till ett förlängt skydd och därmed öka antalet drifttimmar med full garanti för Volvo Pentas hela utbud – från manöverplats, motorer och drev till propellrarna. Gör det och undvik eventuella reparationskostnader i framtiden.

Det förlängda garantiskyddet ger samma heltäckande skydd som de första två årens garanti. Det täcker reparationer och byte av felaktiga delar. Här ingår alla Volvo Penta-produkter förutom förbrukningsartiklar som filter, slangar och remmar.
Du kan teckna det förlängda skyddet i samband med att drivsystemet beställs eller inom tre månader från det datum då garantin registrerades.

Vill du veta mer, kontakta din återförsäljare!

Läs mer >
Två års garanti på originaldelar

Två års garanti på originaldelar

Volvo Penta erbjuder en 12 månader lång standardgaranti för alla originaldelar och tillbehör. Volvo Pentas garanti för monterade delar gäller i 24 månader och omfattar reservdelar och tillbehör som har köpts och monterats hos en auktoriserad Volvo Penta-återförsäljare. Det är inte bara själva reservdelen som omfattas av garantin, utan även arbetet som krävs för montering.

Volvo Penta originaldelar och tillbehör som har sålts men inte monterats av en auktoriserad Volvo Penta-återförsäljare täcks av vår standardgaranti på 12 månader.

Läs mer >