Premiär för Destination Hamnen i Göteborg

Den 24-25 oktober arrangerades Destination Hamnen för första gången i Eriksbergshallen i Göteborg. Medarrangörer var Riksföreningen Gästhamnar i Sverige tillsammans med Sweboat som bjöd in delegater att delta i ett konferensprogram där miljö, destinationsutveckling, teknik och morgondagens utmaningar i branschen diskuterades.

Mässans vision är att skapa en effektiv mötesplats som skall ge inspiration, kraft, och kunskap till att leverera morgondagens fritidsbåtshamn till båtfolk och båtturism. En hamn som har ett utbud och service som både bevarar och ökar intresset för svenskt båtliv och marin turism. Inte nog med att branschen vill anpassa sig till den ökade turismen och intresset för båtliv – en stor utmaning idag är också att hitta duktiga servicemekaniker som brinner för att hjälpa kunder. En stor punkt på agendan var därför hur vi som bransch, gemensamt kan attrahera människor till arbete inom branschen. Båtkusten var på plats under dessa två dagar på mässan för att knyta affärskontakter och byta erfarenheter med andra inom den marina branschen.

Båtkustens monter på Destination Hamnen