Storlek på din foldingpropeller2-folding


Osäker på vilken storlek det är på din foldingpropeller?
På varje foldingblad finns ett artikelnummer ingjutet eller graverat.
I tabellen nedan kan du se vilken storlek detta nummer motsvarar
samt artikelnummer på komplett bladsats.

Storlek
Diam. x Stigning
Bladsats till
3-bladig
 folding-propeller
LH
Nummer
graverat alt.
ingjutet på
 propeller-bladet
Bladsats till
3-bladig
 folding-propeller
RH
Nummer
graverat alt.
ingjutet på
 propeller-bladet
 Bladsats till
2-bladig
 folding-propeller
LH
Nummer
graverat alt.
ingjutet på
 propeller-bladet
Bladsats till
2-bladig
 folding-propeller
RH
Nummer
graverat alt.
ingjutet på
 propeller-bladet

14x7
   
3583409
3581790
alt.
3583394

21629132

3888349

21629136

3888353

14x8
   
3583410
3581791
alt.
3583395

21629140

3888355

21629144

3888358

14x9

3583382
3581217
alt.
3583370

3583411
3581792
alt.
3583396
     
 
15x8         21629147 3888360 21629152 3888363

15x9

3583383
3581218
alt.
3583371

3583412
3581793
alt.
3583397
       

15x10

3583384
3581219
alt.
3583372

3583413
3581794
alt.
3583398

21629158

3888365

21629167

3888368

16x10

3583385
3581220
alt.
3583373

3583414
3581795
alt.
3583399

21629173

3888370

21629177

3888373

16x11

3583386
3581221
alt.
3583374

3583415
3581796
alt.
3583400

21629182

3888409

21629186

3888412

17x11

3583387
3581222
alt.
3583375

3583416
3581797
alt.
3583401

21629190

3888415

21629194

3888418

17x12

3583388
581223
alt.
3583376

3583417
3581798
alt.
3583402

21629198

3888425

21629201

3888428

18x12

3583389
3581224
alt.
3583377

3583418
3581799
alt.
3583403

21629205

3888431

21629211

3888434

18x13

3583390
3581225
alt.
3583378

3583419
3581800
alt.
3583404
       

18x14

3583391
3581226
alt.
3583379

3583420
3581801
alt.
3583405
       

18x15

3583392
3581227
alt.
3583380

3583421
3581802
alt.
3583406
       

18x16

3584031
 3584032
3583422
3581803
alt.
3583407
       
19x13         21629214 3888437 21629218 3888440

19x16

3583393
3581228
alt.
3583381

3583423
3581804
alt.
3583408